Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3A

Stenhamraskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Under höstterminen kommer vi att arbeta med Favorit matematik 3A.

Innehåll

Undervisningen i matematik kommer att utgå från en gemensam bas, matteboken Favorit Matematik 3 / Mera Favorit Matematik. Mycket tid kommer att läggas på att föra matematiska resonemang och prata om olika lösningsstrategier vid genomgångar. Eleven kommer att jobba både självständigt och i grupp. Ibland kommer vi att arbeta med praktisk matematik, spela matematikspel och använda oss av NOMP. 

 

Vi kommer att arbeta med

  • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.
  • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, <, >, =
  • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling. Även mellanled med varje talsort för sig  t.ex. 457 - 321 = 100 + 30 + 6
  • Multiplikation upp till 10 ∙ 10
  • Division: dela lika, dela med 3, 4, 5 och 10
  • Förstoring och förminskning
  • Symmetri
  • Kommutativa lagen t.ex. 3 ∙ 6 = 6 ∙ 3
  • Prioriteringsregeln t.ex. 5 + 4 ∙ 2 = 13
  • Klockan, både analog och digital

Bedömning

Bedömningen kommer att ske muntligt, under lektionen om du deltar aktivt när vi gör övningarna, i diskussionerna med handuppräckning och gruppsamtal. Bedömningen kommer också att ske skriftligt i diagnosen som finns i matematikboken och till matematikboken. Det är viktigt att du visar hur du tänker och resonerar både i tal och skrift. Bedömningen görs också i hur aktiv du är på att göra de övningar som ges i NOMP.


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter