Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02a

Kursplanering: Matematik 2A (VO)

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Här ser du en övergripande planering över kursen Ma2A. Här kan du se vilka moment vi ska arbeta med. Du hittar aktuell planering genom att klicka på delmomentet.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer jobba med det digitala läromedlet Nok flex

Vi kommer blanda genomgångar med övningsuppgifter och diskussionsövningar både enskilt och i grupp. 

Upplägg

  • Delmoment 1: Algebra och linjära modeller
  • Delmoment 2: Algebra och ickelinjära modeller
  • Delmoment 3: Statistik
  • Delmoment 4: Geometri

Examinationer

  • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga prov och inlämningsuppgifter. 

Resurser


Läroplanskopplingar

Digitala metoder för att lösa exponentialekvationer.

Motivering och hantering av konjugat- och kvadreringsreglerna.

Breddning eller fördjupning av matematiska begrepp och metoder som är relevanta för karaktärsämnen och yrkesliv.

Hjälpmedel och verktyg som är relevanta för att hantera matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv.

Räta linjens ekvation. Metoder för att bestämma linjära funktioner.

Begreppet linjärt ekvationssystem. Metoder för att lösa linjära ekvationssystem.

Lägesmått och spridningsmått, inklusive percentiler och standardavvikelse, samt digitala metoder för att bestämma dessa.

Begreppet normalfördelning och egenskaper hos normalfördelat material. Metoder för att göra enklare beräkningar på normalfördelat material.

Användning och motivering av Pythagoras sats, inklusive exempel som omfattar beräkningar i koordinatsystem.

Metoder för att lösa andragradsekvationer.

Begreppet potensfunktion.

Motivering och hantering av räkneregler för potenser. Metoder för att lösa potensekvationer.

Begreppet andragradsfunktion och egenskaper hos andragradsfunktioner, inklusive symmetrilinje, extrempunkt och nollställen.

Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning.

Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.

Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i yrkes- och samhällsliv.

Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.

Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt.

Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.

Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.

Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter