Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagsaktiviteter

Ängsskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

Lärandemål

Undervisningen ska lära dig att:

 • följa recept och instruktioner vid bakning och matlagning
 • genomföra enklare matlagning och bakning
 • det finns historiska platser och byggnader i staden 
 • det finns olika yrken och arbetsuppgifter i samhället
 • känna igen några trafikmärken
 • på ett säkert sätt röra dig i trafiken

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • laga enklare måltider och baka hälsosamma mellanmål
 • träna på att följa recept och instruktioner vid matlagning och bakning
 • besöka historiska platser och byggnader i staden
 • besöka olika arbetsplatser 
 • öva på att känna igen trafikmärken
 • vistas i olika trafikerade miljöer

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i bakning och matlagning
 • delta i att följa recept och instruktioner
 • orientera dig i närmiljön vid besök på historiska platser och byggnader
 • urskilja några olika yrken 

Läroplanskopplingar

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.

Yrken och verksamheter i samhället.

Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Eleven kan orientera sig i närmiljön.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback