Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Stjärnen v. 33-37

Lindens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Uppstart och arbete med värdegrund, och att skapa gemenskap och trygghet i gruppen för gamla och nya barn. Uppstart för första TAKK- temat ”känslor”

De här första veckorna är målet att barnen ska känna sig trygga med varandra och med oss pedagoger. De nya barnen behöver bli bekanta med rutiner på avdelningen och få möjlighet att nyfiket upptäcka hur det är att leka och lära på Stjärnan.

Vi vill uppmuntra de gamla barnen att släppa in de nya i sina lekar och aktiviteter. I samlingar och aktiviteter vill vi ta tillvara på de nya barnens erfarenheter och tankar så att de känner sig sedda, men även låta de gamla barnen dela med sig.

I samlingar och aktiviteter fokuserar vi på gruppstärkande lekar, sånger och aktiviteter

V. 35 - 37 kommer vi att arbeta med vårt första TAKK- tema som är ” känslor”. Vi kommer tillsammans med barnen bekanta oss med tecken för olika känslor och vad de står för och när man kan känna dem.

Vi använder oss av materialet vi fått i lärmodulen, bl a handledning, spel, teckenkartor, känslomattor mm.

Målet är att börja använda tecknen mer under dagen i alla sammanhang.

 

VARFÖR TAKK ( Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)?

-Vi har alltid med oss tecknen

-Motoriskt enklare att göra tecken än att tala

-Använder andra sinnen än tal

-Stimulerar ögonkontakt och uppmärksamhet 

-Konkretiserar ordens betydelse

-Hjälper barn att uppfatta det viktigaste i meningarna

-Bidrar till att vuxna talar långsammare, vilket hjälper barnen att få fatt i språket

-Ger barn större möjlighet att uttrycka tankar och känslor

-Utgör en brygga mellan svenska och andra modersmål

( Efter inspiration från ”Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation” sid. 24

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback