Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SOISOO0

Sociologi riktat kurs

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Välkommen till Sociologi 100 p I kursen kommer du att få lära dig göra tvärvetenskapliga studier inom rättssociologi. Du kommer att få ett mycket bra fundament inför ditt gymnasiearbete.

SOCIOLOGI SOICSOO0

Denna kurs är riktat gentemot rättssociologi och är lämplig för elever som har någon typ av juridisk kunnande. Kursen bygger på - och använder sig av Sociologi 100 p lärandemål. Kursen består av två delar Micro och Macro Sociologi. I Micro sociologi studerar vi dels hur vi utvecklas och vad vi påverkas av men även hur vi är med till att bygga och upprätthålla samhällen, normer och regler på gott och ont. I Macro sociologi studerar vi samhället i stort - i detta kurs ingår frågor gällande brottslighet i samhället. 

Micro sociologi - hösten 2021

 

Centrala innehåll: 

Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.

Sociala normer och kategoriseringar av människor.

Innebörden av integritet, social kontroll, 

Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

Aktuella sociala frågor - här beteendemodificering samt gruppdysfunktionalitet

Detta innebär att modulen innefatter: 

Teorier om människors möten i vardagen. Utifrån interaktioner människor emellan behandlas mänskliga handlingar och sociala processer samt sociala relationer. I detta teorier om hur individer och grupper formas av samhället och deras identitet utvecklas. Häri även hur individer och grupper påverkar och är med till att forma samhället.

I sociologi lär man sig även det sociologiska språket. Teorier och förmåga att analysera bärs upp av en mängd olika sociologiska begrepp.

 

Begrepp: Socialisation, Socialisationsprocessen, Primär socialisations fas, Sekundär socialisations fas, Tertiär socialisations fas, Socialisationsagenter, Signifikanta andra, Auktoritet, Replikering, Internalisering, Modifiering, Normer, Grupptryck, Kategorisering, Stereotypen, Individuell identitet, Social identitet, Samhälle, Kultur, Religion, Habitualisering, Instutitionalisering, Förstärkning och bestraffning, Stämpling, Självuppfyllande profetia, Avpersonifiering, Integritet, Social Kontroll, Bias eller Kognitiva felslut, Normalisering samt Beteendemodifikation.

 

Teoretisk fundament: 

Socialisationsprocessen - internalisering och reproduktion - Berger och Lippman. 

Primär socialisation -

Signifikanta andra - Mead och Sullivan. 

Klassisk betingning samt Operant betingning - Watson och Skinner. 

Kognitiv dysfunktionalitet - Zerubavel, 

Stämplingsteorin

Sekundär socialisation

Auktoritet Studier - Stanley Milgram, 

Lucifereffekten - Zimbardo, 

Stämplingsteorin, 

Massans psykologi - Gustav le Bon

Tertiär socialisation -

Beteendemodification - Thorndyke - Lanier m. fl.  

Massans psykologi - Gustav le Bon. Examination: prov samt fördjupningsarbete i rättssociologi

 

Praktisk tillämpning: Fördjupningsarbete i rättssociologi - syftar till att stegvis utveckla elevens utredningskompetens inom samhällsvetenskap. Eleven får kritisk analysera den verklighet vi lever i genom att arbeta med för tiden aktuella problemställningar. 

 

Macro sociologi - våren 2022

Inom området behandlas teorier om olika samhällsförhållanden. Utifrån olika samhällsförhållande studeras människans handlingar, sociala relationer samt sociala processer. Häri hur människor skapar samhällen och kulturer. Hur samhället formar människan.

 

Begrepp: Klass, Etnicitet, Kategorisering, Marginalisering, Segregation, Diskriminering, Jämställdhet och likabehandling.

 

( under utveckling! ) Teoretisk fundament: Alienation och klass - Marx, Samhälleliga kontrakt och metod - Durkheim koppling till Sociala band, Fält och Habitus - Bourdieu, Urbansociologi, Orientalism - Said, Strainteori.

Examination: prov samt fördjupningsarbete i kriminologi med presentation

Praktisk tillämpning: Strukturella studier i kriminologi 

 

 

Slut examination: Examinationsprojekt - fallstudie inom rättssociologi Micro / Macro

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sociologi riktat kurs
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter