Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Studieteknik

Väskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Du ska bli säkrare på att använda nyckelord och träna på att sammanfatta en text.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser i planeringen
Studieteknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter