Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Engelska årskurs 2

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

Vi kommer satsa på att lära oss användbara ord och fraser. Bland annat om min familj, mitt hem, kläder, klockan, om året och väder. Vi kommer träna på att både läsa och skriva engelska.

Syfte - Varför?

Eleverna ska lära sig att kommunicera i tal både genom att göra sig förstådda och förstå andra.

Centralt innehåll - Vad?

Vi kommer arbeta med ord och begrepp som är nära kopplade till elevernas vardag.

Vi kommer lära oss olika fraser till exempel hälsningsfraser.

Vi kommer öva på att lyssna till talad engelska genom filmer.

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer arbeta praktisk både i helklass och enskilt.

Vi kommer sjunga, prata och titta på engelska filmer.

Vi kommer öva på hur man uttalar vissa engelska ord.

Vi kommer också börja träna på att skriva och läsa på engelska.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Matriser i planeringen
LPP Engelska årskurs 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback