Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Upptäck Samhälle, "Medier"

Noltorpsskolan 4-6, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Dessa är de "stora" frågor som ska behandlas under arbetets gång: Hur påverkas vi av media? Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? Vilken roll har medierna i vårt demokratiska samhälle? Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av att vi lever i ett informationssamhälle?

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med läroboken "Upptäck samhälle", "Medier" (sid. 14-33) och arbetsblad kopplat till det kapitlet. "Medier hör till kunskapsområdet "Information och Kommunikation".

Begreppen:

 • Medier - massmedier
 • Kommunikation
 • Reklam
 • Opinion
 • Propaganda
 • Demokrati
 • Diktatur
 • Budskap
 • Avsändare
 • Mottagare
 • Källkritik
 • Informationssamhälle

Bedömning:

Bedömningen kommer att utgå i från de "stora" frågorna och begreppen.

Du blir bedömd under lektionerna i de muntliga och skriftliga arbetena.

Det finns ett prov kopplat till kapitlet.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback