Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik Gamma kapitel 1 och 2

Österskärsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Kapitel 1 – Taluppfattning och huvudräkning och kapitel 2 – Bråk och procent.

kapitel 1 kommer du att få lära dig mer om:

 • Olika sorters tal.
 • Addition och subtraktion med tal i decimalform.
 • Multiplikation och division med tal i decimalform.
 • Mer om multiplikation.
 • Mer om division. 
 • Multiplikation och division med stora tal.
 • Binära talsystemet.

kapitel 2 kommer du att få lära dig mer om:

 • Räkna med bråk.
 • Bråkform och blandad form
 • Bråkform och decimalform
 • Beräkna delen från bråk
 • Procent
 • Sannolikhet
 • Beräkna delen från procent

Till varje kapitel tränar vi även olika matematiska begrepp, problemlösning, resonemang och kommunikation.

Du kommer att få lösa uppgifter i matematik Beta digital. Den hittar du när du loggar in på Skolon (skola.osteraker.se). Vid varje veckoplanering gör du två nivåer.

 • BAS och ETT
  eller
 • ETT och TVÅ
  eller
 • TVÅ och TRE

Du kommer även att få lära dig genom genomgångar, filmer samt olika aktiviteter i form av till exempel spel eller laborationer. 

För att ta redan på om du kan det grundläggande i kapitlet får du göra en diagnos. Behöver du sen träna mer efter diagnosen kommer du att få göra den i kapitlet Träna. När du är klar med eventuella träna-uppgifter fortsätter du med avsnittet Utveckla

I slutet av varje kapitel en Sammanfattning. Det är en kort sammanställning av begrepp och metoder i kapitlet.

Efter kapitel 1 och 2 kommer du att få göra ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik Gamma kapitel 1 och 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter