Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Året

Falkenbergs Montessoriskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Året - årstider, månader, veckodagar, klockan

F-klass MO16

 

ÅRET

 

Vi delar in temat i följande delar och ger förslag till frågeställningar kring varje del. 

 

ÅRSTIDER

-Hur många årstider finns det? Vilka? Kännetecken för varje årstid? Vad skiljer dem åt? Händer det något särskilt under respektive årstid?

-Vet du under vilken årstid du fyller år?

-Vet du vilket årtal vi har just nu? 

-Hur långt är ett år?MÅNADER

-Hur många månader finns det? Vet du vad de heter? Hur ska vi kunna lära oss alla i rätt ordning? Hur många dagar har varje månad? Vilken månad är din födelsedagsmånad?VECKODAGAR

-Hur många veckodagar finns det? Vet du hur de fått sitt namn? I vilken ordning kommer dem? Kan du lära dig dem? Gör man olika saker på olika dagar? Hur kan din vecka se ut?

 

Vi tränar tecken som stöd till varje veckodag. Vi räknar till 7. Framlänges och baklänges. Vi kontrollerar om vi kan symbolerna för siffrorna. 

 

DYGN/KLOCKSLAG

-Vad är ett dygn? Vilket är natt och vilket är dag? Hur många timmar är dygn? Vad är en timme? Varför behöver vi veta vad klockan är? Hur ser din dag ut? Vilken tid gör du vad? Ser allas dagar likadana ut? När stiger du upp på morgonen? Går du och lägger dig samma tid varje kväll? 

 

Mål: 

  • Du ska veta skillnaden på årstider, månader, veckodagar. Du ska veta när du själv fyller år.

  • Du ska kunna symboler o antal för talen 1-12 och därefter klockslagen för hela timmar. 

  • Du ska känna till begreppen före, efter, nu, sedan, under tiden. Tidigare än, senare än…. 

 

Undervisning och arbetsformer:

 

  • Vi arbetar enskilt, i par samt i olika gruppkonstellationer.

  • Vi arbetar åldershomogent ibland men ibland blandar vi åldrarna och arbetar med fadderverksamhet. (Utifrån vad som är möjligt utifrån covid19-restriktioner)

  • Genomgångar sker i helklass, halvklass eller i kooperativa grupper. 

  • Vi arbetar praktiskt genom skapande och genom att använda kroppen i olika lekar. 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter