Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Svenska ht -21

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Demokrati -Din åsikt är viktig -Argumentation

 

v.34

INTRO ”språket en grund för demokratin”  PP

Gruppdiskussion om argumentation på internet

Film om näthat, ne.se

Artikel om Markus Berg Diskussion: Vad kan vi göra när andra utsätts för oschysst beteende på nätet?

TOLERANS

Diskussionsuppgift

v.35

Lärobokstext om åsiktsbaserade texter 

Genomgång av kunskapskrav som bedöms i arbetsområdet.

Leta i tidningar: Ledare, debattartikel, insändare.

Genomgång TES och olika typer av argument

Anteckna

Uppgift: Konsten att påverka

Undersök insändaren ”Plocka upp hundbajset” tillsammans

Undersök insändare

PAR-ALLA

-Låt oss få börja skolan senare på morgnarna

Undersök insändare

Enskilt

-Lär vi oss sämre med mössa på?

-Lämna inte sommarkatten!

-Supporterklubbar -fotbollens dödgrävare.

Övningen: Värdeladdade ord

Genomgång: Språket i genren. 

Undersök insändaren ”Kravmärkt mat i skolmatsalen, tack!” tillsammans

 

v.36

Uppgift: Skriv argumenterande texter

 

Film från studi.se (insändare)

Genomgång: Skrivmall för insändare 

Skriv insändare

160-250 ord

Skriv insändare

v.37

Skriv insändare

Skriv insändare

 

Gå igenom checklista: punkter, styckeindelning osv.

Genomgång: Retorik 

Jonas Sjöstedts tal 

Argumentationsövning s.134

Välja ämnen inför debatt

v.38

1.Samla argument

 

2. Bemöta motargument

NE.se FILM ”Argumentationsfel”

-Anteckna

3. Öva

 

 

 

 

 

v.39 Debatt    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 Kunskapskrav som bedöms i arbetsområdet:

Eleven kan skriva olika slags texter med viss/relativt god/god språklig variation, enkel/utvecklad/välutvecklad textbindning samt i huvudsak/relativt väl/väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/för/fördjupar och breddar. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback