Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering franska HT21 v.35-43

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 augusti 2021

Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad hen förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 •  

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att uttala och forma bokstäver.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver.
 • Att läsa och skriva enkla ord och även enkla meningar.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Använda legoklossar och bygga bokstäver.
 • Skriva ner bokstäver.
 • Klippa ut bokstäverna ur tidningar.
 •  Måla och rita till enkla ord.
 • Arbeta med uttal och läsriktning.
 • Använda olika pedagogiska lekar.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska känna till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Du ska kunna uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du ska kunna läsriktning.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter