Skolbanken Logo
Skolbanken

Konstruktion

Lindbergs förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 14 september 2021

Vi kommer bygga olika konstruktioner av olika material.

Vilket/vilka lärandemål ska vara i fokus utifrån Lpfö-18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningarna att utveckla

- Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. 

- Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Vad vill vi fokusera på? 

Vi vill fokusera på barnens intresse för att konstruera med olika materail vi har i vardagen. 

Syfte:

Barnen har visat stort intresse över att konstruera med hjälp av våra kaplastavar, magnetplattor och mjuka klossar. Vi vill fånga upp detta och uppmuntra barnen till att fortsätta utmana sig själva i deras konstruktioner. 

Aktivitetsplan/genomförandeplan 

Barnen kommer få fri tillgång till att konstruera med olika material. 

För att de ska fortsätta utvecklas kommer vi pedagoger utmana dom med olika material och uppmuntra till att utveckla konstruktionerna de gjort. 

Vilka tidigare erfarenheter har barnen och pedagogerna kopplat till fokusområdet? 

Barnen och pedagoger har sedan tidigare erfarenheter av konstruktion då vi har tillgång till det på avdelningen. 

Hur blir barnen delaktiga och får inflytande? 

Barnen styr själva över vad de vill konstruera, vi pedagoger kommer finnas som stöttning för att utveckla deras sätt att tänka vi konstruktion.

Vilka kännetecken  Vad är det vi vill se hos barnen? 

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas och att se möjligheten för hur man kan utveckla. Att de utvecklar sin kunskap om vad man kan konstruera med, att det inte bara behöver vara magnetplattor eller kaplastavar utan att det finns olika sätt att konstruera. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter