Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Etik, moral och livsfrågor år 6 ht-21

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 augusti 2021

Vi ska under ett antal veckor arbeta i religion om etik och moral. Du kommer lära dig några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Vi kommer prata och diskutera vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet samt utanförskap och kränkning. Vidare kommer vi arbeta med frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Vi kommer också prata och diskutera olika livsfrågor till exempel vad som är viktigt i livet, synen på kärlek och vad som händer efter döden.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Delaktighet i diskussioner, övningar och debatter i olika etiska frågor och livsfrågor

 • Kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstagande

 • Skriva en kort argumenterade text om någon etisk fråga till exempel en insändare.

   

  Hur ska det bedömas?

 • Delaktighet i diskussioner, värderingsövningar och debatter

 • Det skriftliga arbetet och faktasökningen

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar

 • Diskussioner i grupp

 • Värderings- och diskussionsövningar

 • Debatt

 • Skriva ett arbete om ett ämne valfritt ämne. I arbetet ska det finnas vad det är för etiskt problem (en kort faktadel), vad motståndare anser, vad förespråkare anser och vad du själv tycker underbyggt med sakliga argument.

 • Redovisning av det skriftliga arbetet

 • Läsa de andras arbeten och kommentera i en blogg


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback