Skolbanken Logo
Skolbanken

Vem är jag? - Känslor

Fyrklöverns Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi arbetar med barnen för de ska ges möjligheter att förstå och hantera sina egna och andras känslor.

Syfte

Ge barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att förstå, reflektera över och hantera sina och andras känslor.

Mål

Förstå hur olika situationer påverkar deras och andras känslor

Uttrycka sina känslor vid olika situationer

Förmåga att hantera sina och andras känslor vid olika situationer

Genomförande

Vi inleder arbetet med att visa barnen bildstöd och TAKK-tecken för olika känslor. Vi introducerar sedan barnen för olika situationer som kan uppstå på förskolan och samtalar med hjälp av bildstöden kring hur barnen tänker att de skulle känna vid de olika situationerna. Vi introducerar sedan barnen för olika strategier att hantera de olika situationerna samt visar dem bildstöd och TAKK-tecken för de olika stategierna. Vi arbetar sedan vidare med att samtala kring de olika situationerna samt applicera arbetet i vardagen. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback