Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

NO, åk5, JWR, VJI, EKL, LBR, biologi - livets fyra riken, v.34-37

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Visste du att svampar och träd samarbetar? Kan du skilja på ett bi och en geting? Vem var egentligen Linné och vad gjorde honom så känd? Det kommer du få lära dig under det här arbetsområdet.

Vad ska vi arbeta med?

Namn på några vanliga träd och växter i Sverige.

Namn på några vanliga svampar, däggdjur, fåglar och insekter i Sverige.

Nedbrytares arbete, studera daggmaskar i klassrummet.

Näringskedjor och näringsvävar.

Linné och hans sätt att systematisera växter och djur.

 

Hur ska vi arbeta?

Du ska få lära dig nya begrepp genom att läsa, diskutera och anteckna i skrivboken.

Du ska få se filmer om olika grupper av levande organismer såsom växter, svampar, fiskar, fåglar, däggdjur, insekter etc.

Du ska få bekanta dig med nedbrytares arbete genom att studera daggmaskar i en ”maskodling” i klassrummet.

Du ska få skriva en rapport till den gemensamma daggmaskstudien.

Du ska få delta i genomgångar och diskussioner.

 

Vad ska du lära dig?

Mål 

Namn på några vanliga träd och växter i Sverige.

Namn på några vanliga svampar, däggdjur, fåglar och insekter i Sverige.

Ge exempel på näringskedjor och näringsvävar genom att använda begrepp som växt, växtätare, rovdjur, asätare och nedbrytare.

Ha en något fördjupad kunskap om hur nedbrytare i naturen fungerar.

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper om arter i ett läxförhör.

Du får visa dina kunskaper om nedbrytare genom att dokumentera maskodlingen.

Du får visa dina kunskaper i ämnet muntligt under pågående arbete i klassrummet.

 


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
En uppgift kopplad till arbetsområdet