Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1 - höstterminens planering

Berzeliusskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Välkommen till kursen Svenska 1 på gymnasiet! Tonvikten i kursen ligger på skrivande, läsning och muntlig framställning. Vi lär oss också om olika varianter av det svenska språket.

Preliminär planering, tidsram och examinationsformer 

Här är höstens preliminära planering i Svenska 1. Jag kommer att uppdatera planeringen i samråd med er. En mer detaljerad planering finns i länken nedan och också i ert classroom. Gå gärna in och titta på planeringen med jämna mellanrum så att ni har koll på vad vi gör. 

https://docs.google.com/document/d/1_R0Z_36rs96vDr1XE8nH6b6OP8Hc-7FvBdfNZ27cBto/edit

 

Vecka 33   Introduktion i halvklass, lästest i aulan

Vecka 34   Kursinnehåll, studieteknik och novelläsning

Vecka 35   Referatteknik, val av vetenskaplig artikel, muntlig redovisning av artikel i halvklass

Vecka 36   Muntlig redovisning av artikel i halvklass, ordkunskap för övriga

Vecka 37   Novelläsning 

Vecka 38   Novelläsning, språkriktighet

Vecka 39   Introduktion av att hålla ett anförande, förbereda anförandena

Vecka 40   Inga lektioner pga utvecklingssamtal och studiedag

Vecka 41   Examination: Novellanalys

Vecka 42   Examination: Novellanalys, hålla tal                  

Vecka 43   Hålla tal 

Vecka 44   LOV

Vecka 45   Bokseminarium 

Vecka 46   Bokseminarium

Vecka 47   Litteraturhistoria - antiken

Vecka 48   Litteraturhistoria - antiken

Vecka 49   Litteraturhistoria - antiken

Vecka 50   Litteraturhistoria - medeltiden

Vecka 51   Buffert 


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter