Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Terminsplanering NO HT 21

Lugnets skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Terminsplanering NO HT 21

Under höstterminen 2021 kommer eleverna i åk 4 att arbeta med följande områden. Utförligare arbetsplaneringar/beskrivningar publiceras löpande under terminen. 

Luft, väder och värme (fysik)

Tidmätning på olika sätt (fysik)

Materia, fasövergångar, vattnets kretslopp (kemi)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter