Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5 - 6

Graffiti

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer under några veckor titta närmare på Graffiti, historian bakom samt testa på att skriva våra namn i graffitistil.

Arbetssätt

Få en historisk bakgrund till graffiti

Göra en ny bildmapp där ditt namn skrivs i grafittistil

 

Bedömning

Deltar i lektionerna

Gör en bildmapp

Följer instruktionerna 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter