Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Smart näring för hållbarhet

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vad behöver kroppen och hjärnan för att växa och må bra? Behöver alla lika mycket och samma saker? Hur kan man kombinera livsmedel smart så att man får rätt näring för sin hälsas skull men med ekonomisk och miljömässig hållbarhet?

Arbetsmetoder:

  • faktakunskaper - vi använder bland annat Power Point om mat och hälsa samt om S.M.A.R.T-metoden, hkk-boken samt aktuella artiklar och nyheter.
  • vi jobbar med arbetsblad för att förstärka inlärning av fakta
  • vi planerar måltider med säsongens grönsaker som bas
  • vi laga måltider
  • vi utvärderar och ger omdöme om arbetsprocess och resultat både muntligt och skriftligt
  • förhör/prov för bedömning

 


Läroplanskopplingar

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen
Mat, hälsa, miljö, ekonomi
Uppgifter
v.12 inlämning hkk Hur man äter S.M.A.R.T
v.15 hkk inlämning energigivande näringsämnen
v.12 hkk inlämning mat och hälsa