Skolbanken Logo
Skolbanken

Månadsmål Ht 21 September Oktober

Förskolan Naturmontessori Harestad, Naturmontessori Väst AB · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Vi kommer fokusera på att utveckla en trygg barngrupp bl.a. genom att använda oss av vårt barnkonventionsmaterial samt rörelseaktiviteter.

 • Målområde/Syfte: Vad strävar vi efter att barngruppen ska lära sig, förmå och förstå.

Då vi startar upp ett nytt läsår med nya barn och nya förutsättningar kommer vi fokusera extra mycket i det här månadsmålet på att vi pedagoger skall utveckla en trygg miljö. Vi vill lägga grunden för att skapa trygga relationer till alla som barnen möter i förskolan. Vi strävar också efter att utöka barnens förståelse för begreppet "trygghet" utifrån barnkonventionen.

Genom att erbjuda rörelseaktiviteter vill vi att barnen hittar glädje i att röra på sig samt uppleva att de känner sig trygga och mår bra av det. 

Generativa frågor:

Vad behöver jag för att känna mig trygg och må bra?

Hur kan jag få mitt hjärta att slå snabbare?

Mål

 • Skapa förutsättningar för barnen till en större förståelse för vad som kan möjliggöra en ökad känsla av trygghet utifrån barnkonventionen och konkretisera genom sagor och aktiviteter som fokuserar på detta.
 • Barnen skall få möjlighet att se, höra och testa på olika rörelseaktiviteter bl.a. genom att använda generation pep och deras material. 
 • Att alla barn har varit med och deltagit utifrån deras olika förutsättningar, på någon form av rörelseaktivitet.
 • Minst ett pedagoglett lek/rörelsepass varje dag, förslagsvis med hjälp av portabel projektor.

Förslag till Metoder

 

 • Vi skall använda olika böcker och boken från barnkonventionen som handlar om trygghet utifrån artikel 6.
 • Använda handledningen för barnkonventionsmaterialet t.ex. trygghetshjärtat, kreativa skogsfigurer, färglägga trygghetsbild.
 • Använda generation pep´s hemsida och checklistor.
 • Inviga barnen i hur våra digitala tekniska hjälpmedel som vi har till hands kan användas, t.ex. telefon, lärplatta och portabla projektorer som skall inhandlas.
 • Prata om och låta barnen visa utefter bilder vad de mår bra av eller dåligt av.
 • Vi kommer också använda oss av böcker, ramsor och sånger på t.ex. samlingen som handlar om temat. 
 • Använda gula språkpåsen (lägesord) eller ljusblå språkpåse (frågepåse) koppla till barnkonventionssagan om trygghet, om att läsa böcker under bordet eller bekräftelsefrågor t.ex. om när kommer min "pappa" "mamma"?
 • Gympapass/danspass ledda utifrån projektorn.
 • sätta upp spegelremsor och rörelsebilder i hallen.
 • Hinderbanor utomhus
 • Gruppstärkande lekar inomhus/utomhus
 • Introducera yoga och massagesagor
 • Göra sugrörsteckningar (munmotorik)
 • Klippa, klistra (finmotorik)
 • Kulmålning (rörelse med kula)
 • Karusellmålning( med elvisp och låda)

Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter