Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Vatten och vattnets kretslopp

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vad är vatten? Hur kan vatten se ut? Vilka former och egenskaper har vatten? Varifrån kommer allt vatten? Var finns det vatten? Vad betyder vattnet för oss, djuren och växterna? Hur vattnets kretslopp fungerar?

Så här kommer vi att arbeta 

Vi kommer att använda oss av läromedlet Clio, filmklipp, klassdiskussioner, laborationer och genomgångar. 

 

Det här ska du lära dig 

vattnets former och egenskaper.  

löslighet 

vattnets kretslopp. 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området 

Löslighet, hur man anger löslighet, mättad och övermättad lösning, fast from, flytande form och gasform, vattnets egenskaper, vatten som lösningsmedel, vattnets kretslopp 

 

Så här kan du visa dina kunskaper 

Genom att delta i genomgångar, diskussioner, laborationer, arbeta med uppgifter i Clio. 

 

Området avslutas med en inlämningsuppgift om vattnets kretslopp under v37. 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Kemi 7-9
Uppgifter
Kemi inlämningsuppgift