Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Svenska/Svenska som andraspråk årskurs 9: Skönlitteratur/Läsförståelse (Y21)

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

I det här momentet ska vi arbeta med noveller utifrån en bestämt arbetsgång som fokuserar på hur vi hittar svar på frågor (läsförståelse). Samtidigt kommer vi börja prata om hur vi analyserar skönlitteratur.

Examination

  • Läsförståelsetest
  • Diskussioner

Material 

  • Genomgångar
  • Arbetsgång i Classroom
  • Kursbok

Momentschema

 

vecka

måndag

tisdag

fredag

v 34

Kartläggningsuppsats & samtal

Kartläggningsuppsats & samtal

Uppstart Skönlitteratur & Läsförståelse - Genomgång skönlitteratur

v 35

Arbete med “Så fel man kan ha”

Arbete med “Barnvakt”

Arbete med “Resan”

v 36

Arbete med “Pinsamt”

Arbete med “Pälsen”

Arbete med “Cirkusflickan”

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter