Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Hindusim, Buddism, etik och moral

Obbola skola, Umeå · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Du kommer att få lära dig om: Hinduism, Buddism, Etik och moral

Innehåll

Efter detta arbetsområde ska du:

  • Känna till religionernas ursprung och utbredning.
  • Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.
  • Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.
  • Kunna se kopplingar mellan samhälle och religion.

 

Undervisning och bedömning

Vi kommer studera de olika religionerna genom att:

  • Arbeta med gemensam och individuell läsning
  • Diskussioner tillsammans i klassen
  • Instuderingsfrågor
  • Titta på filmer
  • Skriftligt prov
  • Arbeta med digitala plattformar så som quizlet och kahoot

Bedömning: Diskussioner och skriftligt prov

 

Använd matrisen för att sätta mål för ditt lärande.

 

Begrepp:

Hinduism: karma, kast, brahmin, daliter (oberörbara) reinkarnation, samsara, moksha, sanskrit, Brahmnan, atman, meditation, dharma, puja, kremering

Buddism: stupa, nirvana, meditation, reinkarnation, karma, bodhisattwa, kremering, Dalai Lama.

koppling till läroplan


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Matriser i planeringen
Hinduism och Buddhism, etik och moral åk.6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter