Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO :Europas sista vildmark

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Har du varit i fjällen någon gång? När man kommer upp till fjällen, långt bort från all trafik och alla hus, är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser du kan uppleva det. Därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla den vildmark är inte helt rätt. Varför det inte är det kommer vi bland annat titta på i detta kapitel.

Vi kommer att arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?" utifrån boken "Koll på NO, år 5" med tillhörande aktivitetsbok. Vi kommer även att se på film och diskutera i grupp. Vi avslutar kapitlet med ett digitalt prov i Inspera .

Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
  • Vad som menas med växtzoner.
  • Förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur. 
  • Berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna.
  • Kunna sätta in begreppen i ett sammanhang

Några begrepp i kapitlet:

Växtzon                         Anpassning

Trädgräns                     Bäck

Kalfjäll                           Nationalpark 

Glaciär                          Naturreservat

Fjällnära barrskog         Äng     

Fjällbjörkskog                Myr

Exploatera                     Näringskedja

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter