Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Geografi

·

Årskurs:

4

Engelska - Magic 4 HT21/VT22

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi arbetar med läromedlet Magic 4, både i böcker och digitalt på Studentlitteratur.se. Boken är uppdelad i kapitel och i den får ni bland annat läsa om fyra ungdomar och deras vardag. Vi kommer att öva på att skriva, tala, lyssna och läsa engelska texter och ord.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.  

Arbetsformer

Vi arbetar med MAGIC 4, textbok och arbetsbok, samt i digital form. 

Under höst- och vårtermin kommer vi att arbeta med följande:

 • läsa och lyssna på olika texter
 • lära dig några grammatiska regler
 • skriva kortare texter
 • träna på stavning
 • lyssna på engelskt tal
 • träna på uttal
 • tala engelska
 • genomföra intervjuer i par
 • titta på kortare filmklipp
 • kreativt skapande enskilt och i grupp

Centralt innehåll (Vad står det i kursplanen?)

Centralt innehåll är den del av kursplanen som berättar vad som måste ingå i undervisningen mellan åk 4 och 6.

Se kopplingar till Lgr-11 (Läroplanen för grundskolan 2011) nedan.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4-6, Öjersjö Brunn.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter