Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

test

Ekerö · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Istället för "Ekerömall pedagogisk planering", skriv en lämplig "RUBRIK". Infoga en lämplig "INGRESSBILD" och skriv en kortfattad "INGRESSTEXT" som sammanfattar området, gärna något som får eleverna nyfikna eller med verklighetsanknytning. Under rubriken "OM PLANERINGEN", välj skolform, stadie och lägg till ämne.

OBS! Glöm ej att radera malltexten
Ekerö kommuns gemensamma riktlinjer för en pedagogisk planering

SKA innehålla

  • Koppling till centralt innehåll.
  • Hur bedömning kommer ske. 

KAN innehålla

  • Bilder och/eller filmklipp för att skapa nyfikenhet samt förtydliga innehållet i planeringen.

 

Exempel på hur innehållet kan struktureras

LÄRANDEMÅL
När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

  • kan läsa i en skönlitterär text och resonera om textens budskap
  • ...

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA
Vilken typ av undervisning, (lektionsinnehåll, stödstrukturer, centrala begrepp, hjälpmedel eller verktyg etc.) 

  • Skrivövningar
  • ...

SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS
Vilket eller vilka sätt att bedöma ger eleverna goda möjligheter att visa de kunskaper som ska bedömas? Är skriftlig bedömningsform nödvändig? Är muntlig bedömningsform nödvändig? Eller någon annan bedömningsform? 

  • Din skrivförmåga bedöms i din argumenterande text.
  • ...

Under Läroplan lägger du till läroplanskopplingar.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter