Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tal HT21 - åk 7

Lyckeboskolan F-9, Visa kommun · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Taluppfattning

Taluppfattning

I vårt talsystem, tiosystemet, har vi 10 siffror och med dessa siffror kan vi skriva oändligt många tal.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • ordna tal i storleksordning
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • avrunda tal
 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • prioriteringsreglerna

 

Dessutom kan du lära mer om:

 • delbarhet och faktorisering
 • primtal och sammansatta tal
 • andra talsystem
 • magiska kvadrater

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris MA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter