Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Tigrinja modersmål åk 4-6

Integrationsenhet, Mjölby · Senast uppdaterad: 6 september 2021

* ምስትምሃር ፊደላት ትግርኛ ብምጽሓፍን ምስኣልን ይጅምር። ፊደላት ትግርኛ ካብ ላቲንን ዓረብን ዝተፈልዩ እዮም። * ቃላት ኣብ ምኽዕባትን ምምዕባልን ዝዓለመ ምስትምሃር ክንሰርሕ ኢና። ኣብ ስእሊ፡ እንስሳታት፡ ተመሳሰልትን ተጻይን ቃላት ዘተኮረ ምስትምሃርውን ክህልወና እዩ። * ሓጸርቲ ምሉእ ሓሳባትን ሕጥቦ-ጽሑፋትን ብትግርኛ ክንሃንጽ ኢና። እዚ ከኣ ብውልቃውን ሓባራውን ስራሕ ከም ዝግበር ክንገበር ኢና። * Undervisning ska börja med tigrinja bokstäver stavning för de är annorlunda från de latinska bokstäverna. * Vi ska jobba med ordförrådet på tigrinja. Vi ska också jobba med bilder, djur, och synonymer och motsatser. * Vi ska också försöka att bilda korta meningar och enkla texter på tigrinja. Vi ska träna på både hög och individuell läsning.

Målet med undervisningen

Du ska utveckla din förmåga

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift.
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.

Så här kommer vi att jobba:

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden.

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse.

 

Stödverktyg

 • Böcker
 • Filmer
 • Dator

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Formulera dina tankar i tal och skrift.
 • Återberätta en text du har läst.
 • Läsa olika återförpassade typer av texter.
 • Förstå vad andra säger och delta i samtal.
 • Skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter