Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Orientering åk 4-5

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Det är bra att veta vart man är, vart man ska och hur man tar sig dit på bästa sätt. Även om du har en GPS som visar var du är så behöver du ju förstå hur du ska läsa av den. I det här området kommer du få prova lite olika sätt att orientera på. Häng med från början så blir det både lättare och roligare med tiden... Du kommer även att få lära dig om Allemansrätten.

Mål: 

Du ska i detta område få lära dig att orientera med hjälp av karta i vår närmiljö runt /utanför skolan samt vilka rättigheter/skyldigheter du har om Allemansrätten. 

Syfte:  

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter. 

Arbetssätt:

Teoretiskt ska du få lära dig kartans färger och hur våra vanliga karttecken ser ut på kartan och i verkligheten. Du kommer få lära dig och/eller repetera några viktiga begrepp som hör till orientering och skapa förståelse för kartans uppbyggnad samt lära dig om allemansrätten.

Praktiskt ska du få lära dig att passa kartan och att använda tumgreppet för att lättare hitta var du är och vart du ska. Du ska få börja orientera på öppna ytor kring skolan och senare i skogspartier i närområdet. Du ska få träna på att göra bra vägval när du orienterar, så att du orienterar på ett säkert sätt och därmed också undviker skador.

Vid aktivitet utomhus följer vi allemansrättens grunder.

Åk 4: Film om att orientera, kartkunskap, begrepp, kartpromenad i helgrupp, stjärnorientering i smågrupper/parvis.

Åk 5: Repetera kartkunskap och orientera med kontroller

 

Bedömning sker utifrån din förståelse för:

- kartans färger och symboler och hur du förstår dem i relation till verkligheten

- hur kartan passas och läses av

- hur du förstår och använder begreppen "passa kartan, tumgreppet och ledstång"

- din förmåga att undvika skador i samband med aktiviteten

 


Läroplanskopplingar

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen
Orientering/Allemansrätten åk 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback