Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Koll på Matematik 6A

Björklinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Under hösten kommer du att arbeta med boken Koll på Matematik 6A. På lektionerna kommer du att få en möjlighet att utveckla och träna på dina matematisk förmågor.

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

 

 •  

 

De matematiska förmågorna: 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

 

Underlag för bedömning:

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

Kapitel 1: De fyra räknesätten

 • addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.
 • multiplikation med tvåsiffriga faktorer. 
 • kort division.
 • rimlighetsbedömning vid beräkningar. 

Kapitel 2: Skala, volym och cirkeln

 • skala på kartor och ritningar
 • att göra egna kartor och ritningar
 • att enhetsomvandla volym
 • att jämföra, uppskatta och mäta volym
 • att beräkna cirkelns omkrets och area

Kapitel 3: Bråk, procent och proportionalitet

 • att jämföra tal i bråkform
 • att addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form
 • beräkningar med tal i procentform
 • proportionella samband

Kapitel 4: Sannolikhet, kombinatorik och statistik

 • sannolikhet
 • kombinatorik
 • att skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram.

Kapitel 5: Ekvationer, uttryck och problemlösning

 • metoder för enkel ekvationslösning
 • att skriva och förenkla uttryck
 • att lösa problem med hjälp av ekvationer

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Koll på Matematik 6A.
Uppgifter
Uppgift 1