Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Vattenfärg, färglära och konstnärer.

Östhammar kommuns nätverk i grundskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi arbetar med att skapa olika nyanser och blandningar av färger. Vi lär oss om färgcirkeln och pratar grundfärger och komplementfärger. Dessutom kopplar vi några konstnärer till arbetet.

 

Vi kommer bl.a. prova på vått i vått, siluettmålning, måla färgcirkel i paraply, Mondrians geometriska mönster, varma och kalla färger m. m

 

Efter arbetet ska du kunna

- anpassa materialet så att du kan skapa olika nyanser och färgblandningar. Anpassa mängden vatten eller ljus/mörk färg.

- Välja rätt material, tex storlek och form på penseln.

- Följa en muntlig och skriftlig instruktion.

- Känna till de konstnärer vi pratat om tex. Piet Mondrian och provat att måla liknande bilder.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- anpassa mängd vatten/ färg så att du kan skapa olika nyanser och färgblandningar.

- att kunna följa en instruktion och din förmåga att lösa problem som uppstår vid bildskapandet.

- hur du framställer bilder

- hur du kan ge omdömen om dina egna bilder

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Matriser i planeringen
Kopia av Bedömningsmatris BILD åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter