Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara svenskan - Återberättande text

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Återberättande text I ämnet svenska kommer vi att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att lära er de olika texttypernas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt.

 

..

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att återberätta skriftligt och muntligt något som hänt, som du läst eller sett.

- planera och skriva en återberättande text genom att använda dig av stödord/nyckelord och tidsord.

 

Bedömning:

Förmågan att formulera sig i skrift

Förmågan att anpassa språket efter olika syften och mottagare och sammanhang.

Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

 

Redovisning av kunskaper och förmågor: 

- diskussioner, övningar etc.

- hur du återberättar muntligt

- en skriftliga slutuppgift: att skriva en återberättande text.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter