Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnkonventionen

Kunskapshusets förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Barnkonventionen för Saturnus

 
 
 
Tilldelad 2021-03-04 av Jessica Rundström , i Kunskapshusets förskola

Barnkonventionen är ett av vårt fokusområde som vi arbetar med här på förskolan. Här uppmärksammar vi barns rättigheter och arbetar med artiklarna som finns. Vi ger barnen en stadig grund redan som 1-2 åringar för att skapa en trygghet som sedan finns kvar genom hela deras förskoletid.

 Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Barnkonventionen är ett av våra fokusområden och något vi arbetar ständigt med för att öka barns kunskap och förståelse för allas lika värde och rättigheter. En gång om året har vi en ljusmanifestation för att fira barnkonventionens dag tillsammans med barn och vårdnadshavare genom att anordna en ljusmanifestation.  Det finns en progression i vårt arbete med RBF Barnkonventionen som följer barnen hela vägen från det att de börjar på förskolan tills det att de slutar. För att få de att vara delaktiga och ha inflytande över sin verksamhet. 

 

Mål:

- Göra barnen medvetna om barnkonventionen och vad den innebär, att vi har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Ge barnen ökad kunskap av artiklarna som står i barnkonvention. Bland annat grundartiklarna 2,3, 6 och 12

 

 

Delmål:

Utifrån våra undervisningsupplägg kommer vi introducera barnkonventionen med hjälp av våra vänner kanin och igelkott för att belysa barns rätt, normer och värden samt värdegrundsfrågorna. 

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Vi kommer i våra grupper arbeta med barnkonventionen tillsammans med kanin och igelkott, använda oss utav deras material som vi har samt läsa deras böcker. Vi kommer med hjälp av dessa karaktärer belysa artiklarna i olika undervisningsupplägg och i aktiviteter. 

 

Varför:

Vi vill ge barnen rätt förutsättningar genom att arbeta med barnkonventionen kontinuerligt. 

 

Hur:

I både planerade och spontana aktiviteter arbeta med kanin och igelkott tillsammans med barnen i grupp och i par. 

 

Vem

Barnen i gruppen och samtliga pedagoger.

 

Var

Ute som inne. Kanin och igelkott kommer följa med oss när vi är på promenad, under samlingar och i spontana aktiviteter

 

När?

Under hela dagen följer barnkonventionen med oss. När vi sitter och äter, när vi byter blöja eller på och av klädning samt när barnen ska sova.

 

 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera och reflektera både tillsammans med barnen men även pedagogerna om hur arbete går framåt med rbf barnkonventionen. 

 

.

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  •  Lpfö 18  Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  •  Lpfö 18  Arbetslaget ska hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

Bifogat innehåll


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter