Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7

Hkk - Livsmedelskunskap åk 7

Ekdalaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Under terminen kommer vi att lära oss om livsmedlens olika egenskaper och innehåll samt att tillaga olika typer av måltider.

 

 Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

- Vi kommer att lära oss mer om olika livsmedel utifrån matcirkelns uppdelning. Tex om varifrån de kommer, märkningar, säsongsmat, priser, hur de kan användas, förvaras och hanteras samt hur de påverkar miljön och hälsan.

- Vi kommer att utveckla era matlagningsmetoder i det praktiska arbetet.

- Vi kommer arbeta med hygien i kök och runt måltider.

 

Hur ska vi arbeta?

- Vi kommer ha genomgångar av det teoretiska innehållet

- Vi arbetar i par eller i grupper om tre när vi arbetar praktiskt i köken

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni är med och påverkar vilka måltider vi gör samt hur ni komponerar dem.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du visar vad du lärt dig genom att vara delaktig vid genomgångarna samt vid läxförhör och prov.

Du visar att du kan omsätta det vi lärt oss teoretiskt i praktiken.

Du visar även hur du praktiskt agerar vid själva matlagningen och arbetet runt omkring denna. Som tex hur du diskar och håller rent i köket, hur du hanterar livsmedel på ett lämpligt sätt, hur du organiserar och planerar arbetet. 

Du visar i din lektionsutvärdering att du kan koppla ihop teori och praktik

Ord och begrepp som du förväntas kunna efter avslutat arbetsområde:

Ansa, koka, sjuda, bryna, steka, hacka, grädda, diska, steka, hygien, matlagningsmetoder, livsmedel, kött, köttfärs, fisk, mjölk- och mjölkprodukter, jäst, gluten, degspad, knåda, jäsa, mått, al dente

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se i Teams för mer detaljerad planering.


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter