Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Världskrigen ”Aldrig mera krig”

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

När freden efter första världskriget kom hoppades folk att livet skulle bli som vanligt igen, med goda tider och nya framsteg. Men i det samhälle som växte fram i ruinerna av det gamla, var det många som inte kände sig hemma. Vad kriget hade visat dem, var att människan var bättre på att förstöra och ödelägga än att bygga upp. I efterhand kom tiden efter första världskriget att kallas mellankrigstiden. Detta på grund av att det drygt 20 år efter det första världskriget bröt ut ett andra världskrig trots att man efter första världskriget sagt: ”Aldrig mera krig”. Varför blev det så? Vilka konsekvenser kan vi se av det kriget än idag?

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom att även läsa Hédi Frieds bok " Frågor jag fått om förintelsen" på mentorssamlingen. Vi kommer att gå igenom det första världskriget, mellankrigstiden och andra världskrigets förlopp i stora drag. Vi kommer att besöka fotoutställningen "1900-talet berättat i bilder" på Halmstad museum. Du kommer att få fördjupa dig i en specifika händelse som finns kopplat till krigen för att sedan skriva en enskild bedömningsuppgift.

 

MÅL: ATT DU SKA KUNNA SVARA PÅ DE STORA FRÅGORNA SOM ÄR:

¤ Hur förändrade Hitlers maktövertagende människors värderingar och levnadsvillkor i 1930-talets Tyskland?

¤ Vilka var orsakerna till andra världskriget och vilka konsekvenser fick det på kort och lång sikt?

Centralt innehåll:

 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och självmord. Förintelsen och Gulag.

 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

 

För att klara momentet krävs att du...

…skriva och lämna in ett fördjupningsarbete om specifika händelse som uppstått under krigen.

… lämna in en källförteckning med en källkritisk kommentar

... delta i gruppsamtal utfriån EPA-modellen.

 

Vi kommer att använda oss utav Digilärs digitala läromedel  

följande kapitel kommer vi att läsa ungefär de här veckorna.

v.34 Nationalismen och Imperialismen

v.35 Första Världskriget

v.36 Påväg mot ett nytt världskrig (mellankrigstiden)

v.37-39 Andra världskriget

v.40-43 Förintelsen och gulag 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Världskrigen ”Aldrig mera krig”
Uppgifter
ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP
Analysmall första världskriget

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback