Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik fredagar höstterminen 2021

Milnergymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Du får pröva olika former av bollspel. Du kommer att få välja bollspel. Du får delta i Skoljoggen. Du får vara med på friluftsdagen.

Under Höstterminen får du pröva:

Brännboll

Prickboll

Kubb

Racketboll

Innebandy

Boccia

Du kommer även att få välja bollspel vid ett tillfälle.

Du får delta i Skoljoggen.

Du får vara med på friluftsdag,


Läroplanskopplingar

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.

Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter