Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BAGBAG01

Bageri 1

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Här kan du se planeringen, uppgifter och dokumentation för kursen BAGBAG01.

Undervisningen i bageri 1, ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt tillverka bröd och bakverk med moderna och traditionella hantverksmetoder. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att följa recept, välja och hantera råvaror samt utveckla kunskaper om hur kvaliteten på olika råvaror påverkar slutprodukten. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att skapa estetiskt tilltalande och smakrika slutprodukter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att planera, organisera och utföra arbetet samt förmåga att bedöma arbetet och reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kreativitet samt problemlösnings- och initiativförmåga så att de lär sig att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom bageri.


Läroplanskopplingar

Tillverkning av jästa grunddegar samt enklare bröd och bakverk.

Jäs- och avbakningsmoment.

Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används vid tillverkning av enklare bröd och bakverk.

Hur man läser och använder recept.

Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet.

Paketering och märkning av bröd och bakverk.

Hygien och dagliga hygienrutiner.

Ergonomi i det egna arbetet samt ergonomiska riskfaktorer.

Arbetsmiljö och säkerhet samt de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen och EU-bestämmelser.

Metoder för utvärdering.

Bröds och bakverks historia.

Matriser i planeringen
Bageri 1 (BAGBAG01)
Uppgifter
Kalkylering
Semlor
Semlor
Praliner
Paj på daj
Paj på daj
Teknikbak
Julbak
Julbak
Surdegspizza, munkar
Macarons och krokan
Wienerbröd
Pizza
Wienerbröd
Surdeg
Surdeg
Bakelser
Vetedeg
Vetedeg
Lektion 1
Lektion 1