Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ekorren

200231 Förskolan Ekbacken, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

[Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

  • Introduktionsplan (juni-september)
  • Utbildningsplan (oktober-december)
  • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Ekorren på förskolan Ekbacken i Rågsveds förskolor

  • Beskriv kortfattat hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden genom att lägga in er veckostruktur/superstruktur.

 

Måndag

tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

Kl 9.15.Stationer ute på gården Bygg och konstruktion, rörelse och skapande.              

 

 

10.45.Samling.             Vi arbetar med språk, matematik, rörelser och vi uppdaterar oss utifrån vad vi arbetar med i projektet.

 

Kl.9.15. Vi utforskar naturen i närområdet eller i skogen. Vi går tillsammans och på plats delar vi in barnen i tre grupper för att underlätta lärandet och barnens samarbete.

 

 10.45.Samling.           Vi arbetar med språk, matematik, rörelser och vi uppdaterar oss utifrån vad vi arbetar med i projektet.

 

Kl. 9.15.Vi arbetar i tre olika grupper  med projektet  -                   

(Tio kompisböcker baserat på barnkonventionen.)

 

 

10.45.Saming.             Vi arbetar med språk, matematik, rörelser och vi uppdaterar oss utifrån vad vi arbetar med i projektet.

 

 

 

 

Kl 9.15.Vi arbetar med språket Vi delar upp oss i tre grupper.

 

 

 

10.45.Samling.           Vi arbetar med språk, matematik, rörelser och vi uppdaterar oss utifrån vad vi arbetar med i projektet.

 

 

 

 

Kl.9.15. Stationer ute på gården Bygg och konstruktion, rörelser och skapande.

 

 

 

 

10.45.Samling.         Vi arbetar med språk, matematik, rörelser och vi uppdaterar oss utifrån vad vi arbetar med i projektet.

 

L

U

N

C

H

Vila 1: Vi lyssnar på klassisk musik.

Vila 2: Vi lyssnar på musik eller läser böcker

.

kl14.00 Mellanmål

 

Fria aktivitet: Måla, olika sorters pyssel och skapande. Roll lekar och bygg lekar

 

Vila 1: Vi lyssnar på klassisk musik.

Vila 2: Vi lyssnar på musik eller läser böcker.

 

kl14.00 Mellanmål

 

Fria aktivitet

Vila 1: Vi lyssnar på klassisk musik.

Vila 2: Vi lyssnar på musik eller läser böcker.

 

kl14.00 Mellanmål

 

Fria aktivitet

 

 

 

 

Vila 1: Vi lyssnar på klassisk musik.

Vila 2: Vi lyssnar på musik eller läser böcker.

 

kl14.00 Mellanmål

 

Fria aktivitet

 

Vila 1: Vi lyssnar på klassisk musik.

Vila 2: Vi lyssnar på musik eller läser böcker.

 

kl14.00 Mellanmål

 

Fria aktivitet

 

 

 

 

  • Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar i de pedagogiska miljöerna:

 

Miljöer inne:

Vad?
Vilka kunskaper/
Förmågor ska barnen
Utveckla?

Hur?
Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

 

Varför?
Vad är syftet med aktiviteten?

 

Skapande

Vi vill att barnen ska utveckla lust och nyfikenhet för färg,      kunskap om hur materialet sköts, att barnen får förståelse för centrala begrepp som färg, pensel, vatten och papper

 

4 barn i taget. Känna, pröva, leka i mindre grupp. Benämna materialet. Skapa tillsammans med fokus på lek och nyfikenhet. Barnen deltar i framtagning, genomförande och undan plockning av aktivitet. Vi använder bildstöd för att stödja barnet i språk och förståelse.

Lära känna oss vuxna
Lära känna varandra
Bli trygga i miljön och med materialet
Öka självständighet och inflytande i miljön

Bygg- och
Konstruktion

 

 

Vi vill att barnen ska bli nyfikna på på materialet och våga skapa med all sorts material.    Kunna benämna vad materialet heter.   

 

2 till 4 barn i taget får testa  och bygga olika konstruktioner och tekniska lösningar med allt material. 

Lära känna materialet 

känna sig trygga och självständiga i sitt byggande kunna samarbeta med alla kompisar.  

 

Demokrati

Vi vill att barnen ska lära sig att lyssna på varandra, hjälpa varandra och visa omtanke till alla kompisar.

Vi delar in barnen i tre grupper där vi läser tio olika böcker baserat på barnkonventionen. Om hur man kan känna sig i olika situationer.                  Vi diskuterar och dramatiserar dom olika böckerna.                                         Vi leker gruppstärkande lekar.

Att alla vågar säga vad dom tänker och känner.

Alla barnen känner empati med sina kompisar och är trygga med oss pedagoger.

 

Miljöer ute:

Vad?
Vilka kunskaper/förmågor
ska barnen
Utveckla?

 

Hur?
Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

 

Varför?
Vad är syftet med aktiviteten?

 

Rörelselek

Vi vill att barnet ska utveckla rörelseglädje

 Genom musik och glädje introducerar vi pedagoger rörelseaktiviteter, så som hinderbanor, turtagande lekar

Vi vill att barnen ska uppleva att rörelse är roligt. 

Skapande

Vi vill att barnen ska upptäcka att skapande även går att tillämpa ute. 

Introducerar olika material i form av färg, penslar, lera. 

Väcka barnens intresse och nyfikenhet för ett skapande material.

 

 

 

 

 

  • Beskriv kortfattat hur ni introducerar vårdnadshavarna i förskolans rutiner, arbetssätt och språkarbete. När nya barn börjar hos oss på Ekbacken, startar vi upp med ett introduktionssamtal. Där vi berättar om våra rutiner på förskolan och specifikt för vad som är på varje avdelning. Vi lyfter hur viktigt språket och dess utveckling är för det enskilda barnet. Vi går tillsammans igenom med vårdnadshavarna språkdomänen.

 

  • Beskriv kortfattat hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Vi pedagoger på Ekbacken har en tydlig mall över vad vi ska tänka på när man planerar undervisningen. Vilka riktlinjer vi ska tänka på när vi utför undervisningen för barnen. Efter planerad undervisning, går vi igenom våra observationer/dokumentationer och reflekterar i arbetslaget. 

 

 

 

Länk: Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rågsveds förskolor 2021

Några av förskolans viktigaste styrdokument:

Läroplan för förskolan Skolverket (LPFÖ 18)

Verksamhetsplan för Rågsveds förskolor 2021

FN:s konvention om barns rättigheter

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter