Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

Läsprojekt årskurs 4

Nygårdsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Genom läsning i grupp arbeta med läsflyt, ordförståelse och förmåga att reflektera över en skönlitterär bok.

 

Ämne, Arbetsområde, Tema

Läsning och samtal kring skönlitteratur i smågrupper

 

Förmågor att utveckla

 • läsflyt
 • läsförståelse 
 • språkförståelse/ordkunskap
 • kommunikativ förmåga

(Se E-nivå för varje förmåga under rubriken Kunskapskrav)

  • Centralt innehåll & Kunskapskrav

  (se nedan)

   

  Undervisningens innehåll

  • start v 37
  • 80 minuters lektioner under 8 veckor
  • ordkunskap
  • läsning hemma
  • gemensam läsning (tex körläsning, varvet runt)
  • gruppsamtal (innehållsfrågor (på raden och mellan raden), reflekterande frågor (bortom raden), kopplingar)
  • dokumentation  (tex dra gemensam frågor och formulera ett svar. metakognitiv fråga kring deras egen läsning)

  Läraren förbereder ord samt ny läsloggsfråga till varje gång

   

  Arbetsgång med läslogg: 

  • Grön grupp: läsläxa. Läsloggsfrågan besvaras sedan tillsammans i grupp som inledningen till nästa lästillfälle
  • Blå grupp: Läsläxa + läsloggsfrågorna besvaras hemma. Följs upp vid nästa lästillfälle i skolan
  • Röd grupp: Läsläxa + läsloggsfrågorna besvaras hemma. Följs upp vid nästa lästillfälle i skolan
  • Organga grupperna: Läsläxa + läsloggsfrågorna besvaras hemma. Följs upp vid nästa lästillfälle i skolan

   

  Arbetsgång per lästillfälle

  1. Uppföljning av läslogg
  2. Högläs den text som tränats hemma - här ska det flyta eftersom eleven tränat hemma
  3. Nya ord till efterföljande text
  4. Fortsätt tillsammans att läsa nästföljande text. Denna text blir också veckans läsläxa ihop med ny läsloggsfråga.

   

   

  Begrepp

  • lässtrategier
  • ordförståelse
  • läsflyt
  • reflektera

   

  Bedömning

  • du ska vara delaktig i lektioner
  • du ska kunna använda viktiga ämnesbegrepp i samtal
  • muntlig delaktighet i gruppsamtalen
  • skriftligt deltagande i läsloggen

   

  Elevinflytande

  • Formulera egna diskussionsfrågor
  • Plocka fram nya ord

   

  Utvärdering

  • Lämna in ifylld läslogg
  • kartläggning läsflyt

   

   

  Kopplingar till läroplanen

  •  

  Läroplanskopplingar

  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

  Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

  Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

  Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

  Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

  Matriser i planeringen

  Innehåller inga matriser

  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter