Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska ht 21

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

I svenska kommer du att få träna på läsa och förstå texter, skriftspråkets uppbyggnad och olika typer av texter.

Centralt innehåll

  • lässtrategier för olika sorters texter
  • berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll
  • skriftspråkets uppbyggnad

Förmågor att utveckla

Du kommer utveckla din förmåga att bland annat tala och samtala i olika sammanhang. 

Du kommer att utveckla dina lässtrategier för att läsa, förstå och reflekterar över olika texter.

Du kommer utveckla din förmåga att skriva texter för olika syften och mottagare.

Syfte

Syftet med innehållet i ämnet svenska är att utveckla kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar sin läs- och skrivförmåga.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med teoretiska uppgifter som läsa och skriva.

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter för att jämföra, beskriva och resonera om dess budskap och handling.

Det kommer vara högläsning, lyssningsläsning och enskild läsning med samtal kring det som lästs innehåll och mening.

 

Bedömning 

Du kommer att bli bedömd i hur du kan läsa berättande texter med bekant innehåll. Du kommer även bli bedömd i hur du kan beskriva olika sorters texter, dess budskap och handling.  Dessutom kommer du bli bedömd i hur du skriver och strukturerar egna texter.

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter