Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2A

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

I Favoritmatematik 2A får du under ht-21 lära dig mer om addition, subtraktion, multiplikation, division och bråk.

 

Syfte med undervisningen

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

 

Så här kommer vi att arbeta

Du ska få arbeta praktiskt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

 

Det här ska du lära dig

 • Centralt innehåll
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
 • Kunskapskrav
 • Ma 1-3
   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. 
 • Ma 1-3
   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Ma 1-3
   Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. 
 • Ma 1-3
   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. 
 • Ma 1-3
   Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. 
 • Ma 1-3
   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. 
 • Ma 1-3
   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. 
 • Ma 1-3
   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

-addition

-subtraktion

-multiplikation

-division

-bråkform

-algoritm

 

Så här kan du visa dina kunskaper

I det dagliga arbetet och genom att göra diagnos och självskattning efter varje kapitel.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback