Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröse klass regnbåge Yoga 21/22

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

När vi tränar yoga arbetar vi med vår kroppsmedvetenhet och vår rörlighet.

Syfte och kunskapsmål

 

-        eleven utvecklar sin kroppsmedvetenhet

-        eleven gör medvetna rörelser

-        eleven slappnar av i kroppen och känner efter

 

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

På madrassen utför vi olika rörelser till musik både sittandes och liggandes, eleverna kommer att få tid att känna efter i kroppen. Vi repeterar rörelserna så att eleverna får en möjlighet till självständighet. Vi avslutar yogapasset med en avslappning där vi känner efter i de olika kroppsdelarna.

 

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- deltar i rörelserna

- är uppmärksam på din kropp och rörelserna ni gör

- slappnar av i kroppen

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.

Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.

Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter