Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3A, kapitel 1

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Under höstterminen kommer vi att arbeta med Favorit matematik 3A.

Innehåll

Undervisningen i matematik kommer att utgå från matematikboken Favorit Matematik 3 / Mera Favorit Matematik. Du kommer att jobba både självständigt och i grupp. Vi kommer även att befästa våra matematiska kunskaper genom mattestationer, där vi bland annat spelar spel, anväder ipaden och löser olika problem.

Vi kommer att arbeta med

  • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.
  • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, <, >, =
  • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling. Även mellanled med varje talsort för sig  t.ex. 457 - 321 = 100 + 30 + 6

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig efter dina resultat på diagnoserna samt i ditt praktiska arbete. Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera och förklara hur du tänker.


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Favorit Matematik 3A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter