Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska åk 6

Vallkärra skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Engelska är ett världsspråk. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många olika områden. Språk är viktigt för oss för att kunna tänka, prata med varandra och lära oss saker. Att kunna engelska gör att du kan prata med människor som lever i andra länder. Engelska kan också behövas för framtida studier och arbete.

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

-formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-använda språkliga strategier för att förstå och gör dig förstådd

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen  där engelska används

 

 

Arbetssätt och redovisning

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

- utgå från läromedlet champ 6

- lyssna på texter och olika hörövningar 

- göra skriftliga och muntliga övningar

- arbeta med sånger, lekar, spel och andra fristående övningar

- skriva berättande texter och faktatexter

- framföra dialoger och dramatiseringar

- läsa böcker på engelska

- se på engelska filmer

 

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och mindre grupper.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och gör dig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen  där engelska används

  


Reflektion-utvärdering

Vilka är dina styrkor i engelska?

Vad kan du utveckla?

Hur lär du dig engelska bäst?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback