Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild åk 6

Vallkärra skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika typer av bilder. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att:

-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
-skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
-presentera olika ämnesområden med bilder
-analysera olika typer av bilder

Arbetssätt

 

Vi kommer att:
-framställa berättande och informativa bilder   
-arbeta med olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material
-skapa bilder med digitala tekniker t.ex. till faktatexter och till powerpointpresentationer
-analysera olika typer av bilder
-analysera och skapa egna reklambilder
-arbeta med återanvändning av bilder såsom i collage och bildmontage
-reflektera över vårt bildskapande samt arbeta med kamratbedömning

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:


-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
-skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
-presentera olika ämnesområden med bilder
-analysera olika typer av  bilder

Reflektion-utvärdering

Vilket bildarbete är du mest nöjd med?
Varför tycker du att just det arbetet blev bra?
Vad kan du utveckla och förbättra i dina bilduppgifter?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback