Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik ht-21

Vallkärra skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Under höstterminen arbetar vi med följande områden: decimaltal, procent och sannolikhet, geometri, koordinatsystem och lägesmått samt algebra.

Mål


 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

-använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

-välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

-föra och följa matematiska resonemang

-använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Arbetets innehåll

Vi arbetar med:


1. Tal:

 • förståelse för vad som menas med ett decimaltal och varför vi använder decimaltal och decimaler
 • att storleksordna decimaltal
 • att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • att räkna med kort division

 

2. Procent och sannolikhet: 

 • att räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • att räkna ut rabatten på en vara
 • att växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • att förklara vad som menas med sannolikhet
 • att räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

3. Geometri                                                                                                                                                                                                                       

 • att använda de vanligaste enheterna för area
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

 

4. Koordinatsystem och lägesmått

 • att  beskriva vad ett koordinatsystem är
 • att avläsa och skriva koordinater för punkter
 • att rita koordinatsystem och skriva ut punkter
 • att läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

 

5. Algebra

 • att veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav t.ex. x eller y
 • att förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • att kunna förklara vad en ekvation är och kunna lösa en ekvation

 

 

 

Bedömning


Vi kommer att bedöma hur väl du:

-kan formulera och lösa problem med hjälp av matematiska strategier och  metoder
-kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp    
-kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
-kan föra och följa matematiska resonemang
-kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med vår matematikbok "Matte Direkt Borgen 6 A". Ibland arbetar vi med annat arbetsmaterial.
Inför varje kapitel kommer vi att gå igenom mål och kunskapskrav.
Inför varje delområde i kapitlet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika matematiska begrepp och strategier.
Vi arbetar med mattebeting, där du planerar veckans arbete.
Vi kommer också att arbeta med färdighetsträning, problemlösning (kluringar) och praktiska problem.
Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen.
Du kommer att få möjlighet att repetera samt att fördjupa dig inom olika områden.

Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.

 

Reflektion-utvärdering

Hur lär du dig bäst?

Vilka är dina starka områden inom matematiken?

Vilka områden behöver du utveckla?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter