Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering ht 2021

Förskolan Björkhagen, Falun · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Planering augusti 2021

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen? Barnens behov just nu är att känna trygghet och lära sig våra rutiner. Vi ser att Babblarna är ett stort intresse hos barnen, även dockvrån och bil/tågbanan. 

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått? Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga när dom kommer hit till oss och att dom ska känna nyfikenhet på det vi har att erbjuda.  

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras? Vi har samma rutiner varje dag och planerar veckans aktiviteter på vår reflektions tid varannan vecka.

 

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek? Vi erbjuder olika "stationer" och vi pedagoger kommer finnas till hans och vägleda. 

 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande? Genom att titta på barnens intressen, skapa rummen efter behov och ha material som är utbytbar. 

 

Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa? Vårt huvudtema är Babblarna där vi får in hela läroplanen. För varje Babbel så har vi ett projekt beroende på dens egenskap. Grupperna gör vi utefter deras förmåga, kunskaper och ålder. 

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera? På vår reflektionstid planerar vi och delar in barnen i mindre grupper och det är då vi jobbar med Babblarna, en Babbel i månaden. Vi kommer att ha en liten grupp inne och en större grupp ute. Ute kommer vi att ha en målstyrd aktivitet, men det kommer att planera från dag till dag beroende på gruppens storlek/väder/vind.  

 

Vem/vilka ska göra vad och när? Vi har ett schema som vi går efter där vi vet vem som gör vad

 

Öppningen (6.00/7.00) - Dukar till frukost och tar reda på efter frukost

                                     - Har hand om den styrda aktiviteten inne med en grupp efter samlingen

                                     - Har hand om blöjbyten/handtvätt före lunchen

                                     - Har hand om sovvilan

                                     - Har hand om blöjbyten efter vilan/före mellanmålet

 

Mellan tiden (7.30) - Har hand om blöjbyten/handtvätt efter frukost

                               - Går ut efter samlingen med en grupp barn

                               - Dukar till lunchen och tar reda på efter lunchen

                               - Har läsvilan

                               - Har hand om blöjbyten efter vilan/före mellanmålet 

 

Stängning (8.00/9.00) - Har hand om blöjbyten/handtvätt efter frukost

                                    - Går ut efter samlingen med en grupp barn

                                    - Har hand om en styrd aktivitet ute

                                    - Har hand om blöjbyten/handtvätt före lunchen

                                    - Har hand om sovvilan

                                    - Dukar till mellanmålet och tar reda på efter mellanmål

       

 

                                   

 

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare? Vid våra styrda aktiviteter som vi delge med föräldrarna via instagram. Föräldrabrev, föräldrasamtal och vid lämning/hämtning.                                                                                                   

      Vi ändrar och gör om i miljön utefter barnens intressen, så att lärmiljön blir rolig och intresant.

 

 [OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter