Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Terminsplanering HT Åk 1-3

Lillholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Under terminen kommer du att fortsätta utveckla dina kunskaper i det makedonska språket. Detta gör du genom att läsa, lyssna, tala och skriva på makedonska. Här hittar du en terminalplanerna i ämnet modersmål - makedonska.

Terminsplanering HT Åk 1-3

Enligt Skolverket (Skolverket, 2011)

I årskurs 1-3

ÅK 1-3

 

Läsa och skriva

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Tala, lyssna och samtala

 

Muntligt berättande för olika mottagare.
Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Språkbruk

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Kultur och samhälle

 

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter