Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Terminsplanering HT 21 Åk 7-9

Lillholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Under terminen kommer du att fortsätta utveckla dina kunskaper i det makedonska språket. Detta gör du genom att läsa, lyssna, tala och skriva på makedonska. Här hittar du en terminalplanerna i ämnet modersmål - makedonska.

Terminsplanering HT 21 ÅK 7-9

Enligt Skolverket (Skolverket, 2011)

I Årskurs 7-9

ÅK 7-9

 

Läsa och skriva:

 

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala:

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

 

Berättande texter och sakprosatexter:

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

Språkbruk

 

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Kultur och samhälle

 

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter